NastrikovaIzolace.cz / AKTUALNĚ / Novinky / Úspora energie prosřednictvím zateplení střechy

Úspora energie prosřednictvím zateplení střechy


07.04.2017

Za elektrickou energii vydává běžná domácnost okolo10 tisíc korun ročně, za vodu zhruba také tolik. Několikanásobně vyšší bývá účet za teplo, tedy pokud nemáte poměrně drahé a vysoce účinné tepelné čepradlo. Největší úspory dosáhneme komplexním zateplením, díky kterému průměrná tuzemská domácnost od 90. let minulého století snížila svoje náklady na vytápění zhruba o polovinu.

system image


Výše uvedený nákres vypočtený americkým ústavem pro snižování spotřeby energie ukazuje, kde všude je možno snížit energetické náklady. Jednou z primárních možností je zateplení střechy - až 28% úspory na vytápění.

Hlavním důvodem pro izolaci střechy pěnovou izolací a ne konkurenčními materiály je její vzduchotěsnost. Domy izolované např. skelnou vatou ve stejné síle vrstvy a tedy i se stejnou hodnotou R nemají takovou tepelnou úsporu a mnohdy spotřebovávají až o 50% více energie.

Rychlost výměny vzduchu za hodinu je míra pronikání vzduchu ve vymezeném prostoru - ukazuje jaké množství vzduchu unikne skrz obvodový plášť budovy. Rozbor se dělá se všemi okny a dveřmi zavřenými pomocí blower door testu. Vysoce vzduchotěsné budovy se stříkanou pěnovou izolací mohou dosáhnout až ACH 0,1, zatímco dobře postavené budovy izolované skelnou vatou mohou dosahovat pouze hodnot od 0,7 do 1,0. Starší, špatně udržované budovy mohou mít ACH i vyšší než 2,5. To znamená, že v budovách izolovaných pěnou se vzduch obmění 2,5krát denně, zatímco v budovách izolovaných skelnou vatou se obmění 17krát a ve starých budovách až 60krát za den.

R-hodnota je míra tepelné vodivosti vyjadřovaná v kelvin metrech čtverečních na watt (K*m2/W). Zkušební metodu určuje ASTM C518. Stručně řečeno, vodivý odpor izolačního materiálu se měří v laboratorních podmínkách při stálé teplotě 15°C. Nedostatkem je, že tato metoda příliš neodpovídá skutečným životním podmínkám. Skelná vata totiž podává nejvyšší výkon při 24°C, který ale výrazně klesá při teplotě 10°C nebo 40°C, zatímco výkon pěny je téměř neměnný.

system image

Výběr izolace

Izolace fasády Izolace ploché střechy Izolace podkroví Izolace podlah Izolace nádrží, bazénů

Vyberte si požadovanou izolaci...

Kliknutím na žluté terčíky se dozvíte více o možnostech aplikace stříkané pěnové izolace. Každá část zároveň reprezentuje druh stříkané pěnové izolace, kterou je vhodné použít, ať už izolujete krov, potrubí, bazén nebo dodávku.
Firma i materiály jsou zapsány v programu "Nová zelená úsporám"

Zelená úsporám

Izolace fasády

Stříkaná pěnová izolace jsou ideální jako izolace provětrávaných a předsazených fasád. Rychlost práce, souvislá vrstva pěnové izolace a její nižší tloušťka z ní činí tu nejlepší volbu pro Vaši fasádu.
Ožana - Morávka #1

Izolace ploché střechy

Pro izolaci ploché střechy používá naše společnost tepelněizolační stříkanou pěnu s uzavřenou strukturou buněk. Jako svrchní UV vrstvu lze použít Mariseal Aqua 250 nebo inovativní dvousložkovo Polyureu, která odolá nepříznivým podmíkám i mechanickému poškození. Záruka bez nutnosti oprav 30 let!!
Slam - Šumperk  #4

Izolace podkroví

Mezi krokve se jako izolace využívají stříkané pěnové izolace s otevřenou i uzavřenou strukturou buněk. Stříkaná pěna dokonale utěsní všechny spáry a mezery a vytvoří tak souvislou vrstvu a eliminuje jakékoliv tepelné mosty.

Apx demilex #1

Izolace podlah

Pod podlahové topení je ideální tepelnou izolací pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk. Pevná vysoce odolná pěna s výbornými teplelně izolačními vlasnostmi při menší síle nástřiku oproti tradičnímu polystyrénu.  Více zde

Komplexní zateplení objektu #5

Izolace nádrží, bazénů

Bazény, jímky nádrže mívají složitý tvar, který je potřeba dokonale izolovat. To lze s revoluční pěnovou izolací s uzavřenou strukturou buněk, která potřebuje 2 x menší sílu nástřiku proti polystyrenu. Při použití dvousložkové POLYUREY navíc získáte dokonalou hydroizolační membránu s životností 30ti let bez nutnosti oprav. Více zde
Izolace odpadní jímky #1

Rychlý kontakt

D.B.M. izolace s.r.o. - nástřiková izolace

Kunčičky u Bašky 66
73901 Baška
(areál Beskyd Agro)

+420 608 755 779
info@nastrikovaizolace.cz