NastrikovaIzolace.cz / Vlastnosti a technické parametry

Vlastnosti a technické parametrysystem image

Graf ukazuje vývoj lambdy - koeficientu tepelné vodivosti. Lambda Stříkané pěny a Minerální vaty je stejná pouze u měření v "laboratorních podmínkách". Tabulková hodnota měření je 15 stupňů Celsia, kdy se obě lambdy shodují. Při dalších měřeních je zjevný rozdíl mezi vatou a pěnou, kdy lambda pěnové izolace zůstává při různých teplotách stejná.


Hustota (v jádře)

8 - 10 kg/m3
Tepelná odpor v síle 16 cm

4,54 m2 (m2/KW)
Reakce na oheň

E (B-S1, D0)
Součinitel teplené vodivosti

0,037 W(m.K)
Propustnost vodních par

MU3

Tato izolace kladně ovlivňuje několik faktorů:

  • Energetická úspora – materiál eliminuje proudění vzduchu, ztrátu tepla a udržuje stálou teplotu, což zajišťuje vysokou energetickou úsporu.
  • Nižší stavební náklady – vysoká účinnost PUR izolace umožňuje stavitelům vybrat správný a méně nákladný druh vytápění. Použitím této izolace dosáhneme úspory při nákupu menších tepelných a chladících zařízení. Celková úspora za náklady na vytápění až 50%!
  • Hlučnost – zvuk přenášený vzduchem není schopný projít skrze zateplené stěny. Rozdíl při zateplení PUR pěnou je nejvýraznější v úředních budovách, školách, pracovnách, nahrávacích studiích a u kanalizačních potrubí.
  • Zdraví – vzduchotěsnost materiálu snižuje prašnost, znečištění a eliminuje bakterie v objektech. Vzduch v objektech je zdravější než vzduch venku.
  • Spolehlivá kvalita – stříkaná pěnová izolace si zachovává svoji špičkovou účinnost, protože nikdy nepodléhá znehodnocení ani hnilobě v důsledku tepelného vlivu, vlhkosti nebo dobou užívání
  • Samozhášivá - Stříkané pěny s uzavřenou i otevřenou strukturou jsou v třídě hořlavosti E, nebo také S1D0. Což znamená, že pěna je samozhášivá, neodkapává. Jakmile zmizí zdroj ohně i pěna přestane okamžitě hořet. Navíc díky své neprůvzdušnosti nepustí k ohni dostatek vzduchu, který požár potřebuje pro své hoření. Existují případy, kdy pěna dokázala ochránit před požárem konstrukci střechy.


Výběr izolace

Izolace fasády Izolace ploché střechy Izolace podkroví Izolace podlah Izolace nádrží, bazénů

Vyberte si požadovanou izolaci...

Kliknutím na žluté terčíky se dozvíte více o možnostech aplikace stříkané pěnové izolace. Každá část zároveň reprezentuje druh stříkané pěnové izolace, kterou je vhodné použít, ať už izolujete krov, potrubí, bazén nebo dodávku.
Firma i materiály jsou zapsány v programu "Nová zelená úsporám"

Zelená úsporám

Izolace fasády

Stříkaná pěnová izolace jsou ideální jako izolace provětrávaných a předsazených fasád. Rychlost práce, souvislá vrstva pěnové izolace a její nižší tloušťka z ní činí tu nejlepší volbu pro Vaši fasádu.
Ožana - Morávka #1

Izolace ploché střechy

Pro izolaci ploché střechy používá naše společnost tepelněizolační stříkanou pěnu s uzavřenou strukturou buněk. Jako svrchní UV vrstvu lze použít Mariseal Aqua 250 nebo inovativní dvousložkovo Polyureu, která odolá nepříznivým podmíkám i mechanickému poškození. Záruka bez nutnosti oprav 30 let!!
Slam - Šumperk  #4

Izolace podkroví

Mezi krokve se jako izolace využívají stříkané pěnové izolace s otevřenou i uzavřenou strukturou buněk. Stříkaná pěna dokonale utěsní všechny spáry a mezery a vytvoří tak souvislou vrstvu a eliminuje jakékoliv tepelné mosty.

Apx demilex #1

Izolace podlah

Pod podlahové topení je ideální tepelnou izolací pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk. Pevná vysoce odolná pěna s výbornými teplelně izolačními vlasnostmi při menší síle nástřiku oproti tradičnímu polystyrénu.  Více zde

Komplexní zateplení objektu #5

Izolace nádrží, bazénů

Bazény, jímky nádrže mívají složitý tvar, který je potřeba dokonale izolovat. To lze s revoluční pěnovou izolací s uzavřenou strukturou buněk, která potřebuje 2 x menší sílu nástřiku proti polystyrenu. Při použití dvousložkové POLYUREY navíc získáte dokonalou hydroizolační membránu s životností 30ti let bez nutnosti oprav. Více zde
Izolace odpadní jímky #1

Rychlý kontakt

D.B.M. izolace s.r.o. - nástřiková izolace

Kunčičky u Bašky 66
73901 Baška
(areál Beskyd Agro)

+420 608 755 779
info@nastrikovaizolace.cz