Ve Frýdecko – Místecké nemocnici byla aplikována chytrá PUR pěnová izolace do krovu střechy jedné z budov. Zde již značně poničená parotěsná fólie byla opravena  a překryta vrstvou pěnové PUR izolace v síle 20 cm což odpovídá cca 31 cm obyčejné minerální vatové izolace.  

Nástřik PUR pěny nijak nezasáhl do chodu nemocnice, realizace proběhla během 2 dní čistě a rychle. Což ocenilo nejen vedení nemocnice, ale především pacienti. 

Rozdíl pěnové izolace a vatové je především v tvarové stálosti a neměnných vlastnostech u PUR pěny. Naopak. Vatová izolace pracuje hůře s možnou vlhkostí (např. páry) neumí se jí zbavovat a po několika letech slehne, může plesnivět a ztratí až 70% svých termoizolačních vlastností. 

 

Vlastnosti a normy

PUR pěnová izolace – otevřené buněčná struktura.

VLASTNOSTI NORMA  Hodnota
Tepelná vodivost EN 12667, EN ISO 10456 0,037 W / mK
Hustota EN 1602 8 – 10 kg / m ^ 3
Absorpce vody EN 1609 12 kg / m ^ 2
Propustnost vodních par μ EN 12086 3
Tepelný prostup EN 29053 0,22 W / m ^ 2K
Emisní třída těkavých sloučenin ISO 1600-9 / -11 / -6 / -3 A +
Třída hořlavosti (v kombinaci se sádrokartonem) EN 13501-1, EN 13823 E, (B-s1, d0)

 

 

Comments are closed here.