Foukaná celuloza Vatizol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům.  Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.


Použití:

Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád.

 

Technické vlastnosti:

Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál 0,039-0,042 W/m.K
  Nástřik s pojivem 0,042 W/m. K
  Měrná tepelná kapacita Cd 1920 J/kg.K
  Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R 2,564 m2.K/W
  Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R 5,1 m2.K/W
  Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U 0,2 W/m2.K
  Faktor difúzního odporu (obecně) 1,1-3 
  Objemová hmotnost: – volné foukání na vodorovnou plochu 30–55 kg/m3
                                 – objemové plnění 30–65 kg/m3
                                 – nástřik s pojivem 40–90 kg/m3    
  Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 – 90 % cca 15% hmotnosti
  Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu 10-15% v závislosti na tloušťce 
  Objemové plnění 0 %
  Reakce na oheň: – suchý materiál třída reakce B–s1
                            – nástřik s pojivem třída reakce B–s1, d0
  Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) nedochází
  Index šíření plamene nedochází k šíření plamene

 

Test hoření vata vs celuloza: https://www.youtube.com/watch?v=lAPPn53JtHQ

 

Otevřít „Technický list“

Otevřít „Prohlášení o vlastnostech“

Otevřít „CE“