FOUKANÁ DŘEVO-VLÁKNITÁ IZOLACE

tepelná a akustická izolace, která se skládá z čistých volných dřevěných vláken, vyplňujících všechny duté prostory bez mezer a spár. Každé z těchto vláken má všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré tepelně izolační vlastnost

 

Základní informace

  • unikátní tepelná a zvuková izolace z čistých volných dřevěných vláken
  • izolace je chráněna proti škůdcům a plísním, s ohledem na životní prostředí
  • použití pro zateplení vnějších i vnitřních konstrukcí: stropy, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
  • vhodné také pro prefabrikovanou výrobu
  • přírodní izolace bez mezer, spár a odřezků
  • velmi vysoká akumulace tepla
  • čistá vlákna z borového dřeva s možností recyklace

 

Technické vlastnosti:

součinitel tepelné vodivosti: λ λ = 0,040 W/m.K 
objemová hmotnost izolace  32 – 45 kg/m3 (dle použití)
faktor difúzního odporu μ = 1-2 difúzně otevřená
třída reakce na oheň E (ČSN EN 13501-1)
šíření plamene 0,00 mm / min
slehnutí materiálu 10-15%
měrná tepelná kapacita cd 2100 J·kg-1 ·K-1 

 

Otevřít „Technický list“