FOUKANÝ GRAFITOVÝ POLYSTYREN

Foukaný grafitový polystyren Climastyren® je nový speciálně vyvinutý pěnový polystyren, jehož výroba je založena na nanotechnologii. Odráží teplo zpět ke zdroj. je vyroben bez obsahu freonu, moderní způsob výroby zajišťuje stále stejnou kvalitu. Speciální výrobek vhodný do vlhkých prostor, je samozhášivý se zvýšenou požární odolností.

Použití:

Climastyren® je určený pro profesionální zateplení dutin, jedná se zejména
o duté stěny, podhledy, stropy a podlahy, které jsou více vlhkostně
namáhané (např. vzlínající zemní vlhkost). Climastyren® se vyznačuje
vysokým tepelně izolačním účinkem, odolností proti vlhkosti také vysokým
stupněm tečení v dutině, to umožňuje na rozdíl od jiných materiálů pro
podobné použití aplikovat výrobek pouze minimálním otvorem a zároveň
zajišťuje dokonalé naplnění dutiny.

 

Základní informace

  • pěnový, nenasákavý polystyren s příměsí grafitu
  • speciální hydrofobizovaný výrobek, vhodný také do vlhkých prostor
  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • použití pro zateplení podlahy nad zeminou, stropu, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
  • zrnitost čoček: 2 – 4 mm
  • splňuje národní technické schválení DifBt – č. Z-23.12-1736 pro izolace vnějších obvodových dutých stěn (dutinová izolace)

Technické vlastnosti:

součinitel tepelné vodivosti: λ λ = 0,034  W/m.K
objemová hmotnost izolace 11 – 14 kg/m3 
faktor difúzního odporu μ = 2 – 5 (difúzně otevřená izolace)
třída reakce na oheň E  (ČSN EN 13501-1 odpovídá B2)
šíření plamene 0,00 mm / min
maximální teplota použit 70 C

 

Otevřít „Technický list“