Foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad.
Má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páry. 

Základní vlastnosti

  • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K (λD = 0,042 W/m.K)
  • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 25 – 35 kg/m3
  • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 – 60 kg/m3
  • reakce na oheň A1
  • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
  • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1