Akrylový nátěr BTAi® top 1000 A/elastic  ochranný nátěr, který je pro své vlastnosti vhodný jako ochrana PUR pěny před vlhkostí a UV  zářením. Tento nátěr/nástřik je možné nanášet opakovaně, záruka bez nutnosti zásahů jsou 3 roky. Následné přetření závisí na stavu povrchu. 

Vlastnosti:
BTAi top 1000 A/elastic je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační hmota na bázi modifikované akrylátové pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. BTAi top 1000 A/elastic se vyznačuje elasticitou nátěru a po zaschnutí vytváří trvale pružnou vrstvu s minimální nasákavosti.
Díky samosíťujícímu pojivu nekříduje, velmi dobře odolává vodě, UV záření a ostatním povětrnostním vlivům. Vyrábí se v matném provedení.

Oblast použití:
BTAi top 1000 A/elastic je určen pro vrchní ochranné nátěry při renovaci různých podkladů, zejména pro podklady vyžadující pružnost nátěrové vrstvy a zajištění dostatečné UV stability na povětrnosti. Je vhodný především k ochraně a údržbě střešních plášťů na bázi asfaltových pásů, dále k ochranným nátěrům PUR pěn, včetně nátěrů oplechování.

Způsob nanášení:
BTAi top 1000 A/elastic se nanáší nejlépe válečkem, asfaltérským kartáčem a lze jej aplikovat také stříkáním (airless). Nátěrová hmota se před použitím promíchá a aplikuje se v dodávané viskozitě bez ředění. Pro hydroizolační systém plochých střech je nutný spád min. 1°
Ochranný nátěr PUR pěny: 0,8–1,0 kg/ m2

Technické údaje
Sušina – min. 65 % hm.
PH – 8,0–10,5
Hustota cca 1,4 g/cm3 (dle odstínu)
Nasákavost: max. 5 %
Přídržnost k podkladu: min. 0,5 MPa
Mez pevnosti v tahu: 1,5 MPa
Průtažnost: 150 %
VOC (g/l) 5
TOC (kg/kg) 0,003

Odstínová škála:
Šedá, červenohnědá. Ostatní po dohodě s výrobcem

Otevřít „Technický list“

 

Vybrané reference