100% čistá polyurea TECNOCOAT P-2049

Dvousložkový elastomer pro použití na hydroizolace a krycí vrstvy. Produkt po aplikaci poskytuje průběžnou membránu, plně přilnutou k podkladu. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a otěru, rovněž i ve styku s chemikáliemi. Doba schnutí je pouze 4 sekundy, po méně než 3 hodinách se stává plně pochůzí. Membrána TECNOCOAT P 2049 je certifikovaná podle ETA 11/0357 pro dobu užitné životnosti 25 let v minimální tloušťce 1,4 mm a pro skladbu danou certifikací.

Polyurea je skupina polyuretanových membrán s neobvyklou odolností a pružností, která odolá tepelnému stresu a zabrání tak praskání nebo pohybu povrchu a poskytne ochranu proti nárazům.

Tyto membrány jsou stříkané plastické nátěry, které bez ohledu na teplotu eliminují všechny pukliny na jakémkoliv povrchu. Jsou ideální na ochranu kovu, oceli, polyuretanových pěn a betonových povrchů, ale i na ochranu geotextilií, protože poskytují ochranu proti UV záření a chemikáliím.

Výhody polyureové izolace:

 • Expresní doba zgelovatění (3 sec.) a vytvrzení (7 sec.)
 • Vynikající přilnavost ke stavebnímu materiálu.
 • 100% voděnepropustnost a voděodolnost
 • Vysoká elasticita (až 350 %)
 • Pevnost v tahu 23 MPa
 • Zabraňuje korozi a degradaci kovu
 • Odolnost vůči mechanickému poškození a abrazi
 • Odolnost vůči radonu
 • Bezúdržbovost
 • Možnost aplikace i na šikmé plochy bez stékání a nerovností
 • Vyšší relativní vlhkost a teplota nemají na aplikaci vliv.
 • Vytvrzení stříkaných směsí v celé tloušťce najednou – nástřik se provádí složkami A a B v poměru 1:1, vylučuje nutnost aplikace několika vrstev
 • Vysoká tepelná odolnost (-45°Cdo 175 °C)
 • Možnost vybrat si barvu nátěru
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Dokonalé těsnění
 • Nanášení v tenké vrstvě

 Použití polyureové izolace:

 • Hydroizolace s trvalou ochranu proti vodě a povětrnostním vlivům.
 • Povrchová ochrana polyuretanu proti UV záření a mechanickému poškození
 • Ochranné nástřiky s odolností proti celé řadě chemických látek.
 • Antikorózní bezúdržbový nástřik s dlouhodobou životností na stavebních konstrukcích a potrubích
 • Hydroizolace plochých střech, stěn podzemních staveb (tunely , kolektory, podchody).
 • Chemická ochrana a izolace betonových nebo ocelových nádrží na odpadní a chemicky znečištěné vody.
 • Hydroizolace nádrží na pitnou vodu ochranu ponorných částí námořních lodí, podmořského a podzemního potrubí izolační nástřiky při budování skládek.
 • Nádrže a zavlažovací kanály (certifikace podle královského dekretu R.D. 140/2003, v souladu s Evropskou směrnicí 98/83/ES).
 • Nanášení vrstev pro mosty (pod asfalt), a pro prvky stavebního sektoru.
 • Povrchy průmyslových podlah s požadavky na hydroizolaci a na vysokou odolnost proti opotřebení (certifikace podle normy UNE EN 1504.2).
 • Povrchy podlah a střechy v prostorech parkovišť automobilů, protiskluzová konečná úprava (podle normy UNE EN 12633:2003).
 • Plavecké bazény, akvária a jezírka.
 • Opěrné zdi a základy.
 • Střechy a střešní zahrady (kategorie P4 podle EOTA = Evropská organizace pro technické schvalování, vysoce chráněná střecha).
 • Podniky pro energetiku, recyklaci, zpracování odpadů a skladování (certifikace podle normy UNE-EN 1504.2), a pro petrochemické podniky.
 • Nátěry vozidel a lodí.

Certifikáty

Otevřít „Certifikát polyuera“

Otevřít „Certifikát tech list tecnocoat“

Otevřít „Chemická odolnost“

Otevřít „Kontakt s potravinami“

Otevřít „Test hořlavosti“