Polotvrdá pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk

Jedná se o pěnový nástřik, který je vhodný k izolaci difúzně uzavřených staveb ze strany interiéru, jako nadkrokevní izolace, nebo jako exteriérová tepelná izolace spojená s hydroizolační vrstvou. Díky vyššímu tepelnému odporu lze aplikovat menší sílu materiálu. Díky uzavřené buněčné struktuře funguje také jako parobrzda.

Materiál se nesmršťuje, neprohýbá, nesesedá, nemění strukturu – zůstává po celou životnosti budovy konstantní! Absence tepelných mostů!

Navíc je velice lehký a minimálně zatěžuje konstrukce, na které se aplikuje, naopak tyto konstrukce zpevňuje!!

VÝHODY

 • Výborná adheze k podkladu
 • Zabránění vzniku tepelných mostů
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná zábrana
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Zabránění růstu plísní
 • Izoluje těžce dostupná místa
Hustota v jádře 34 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λD) 0,022 W.m-1.K-1
Stalčitelnost (deformace) 150 kPa
Faktror difúzního odporu MU 70
Krátkodobá nasákavost 0,2 kg/m2


POUŽITÍ

 • fasády, rovné i šikmé střechy, venkovní stěny
 • průmyslové haly, sklady, zásobníky, nádrže
 • hydroizolace základů staveb – včetně jejich podzemních částí

Otevřít  „Techniký list“ pdf

Otevřít  „Prohlášení o vlastnostech“ pdf

Otevřít “ SVT kod pro Nová zelená úsporám“