Zateplení střechy pěnou s uzavřenou strukturou buněk

Pěnová izolace s hustotou 55 kg/m3 je vhodná zejména pro izolaci plochých střech díky zvýšené hustotě a výborným izolačním vlastnostem. Jedná se o velice kvalitní zateplení střechy s dlouhou životnosti.

 • Svou nízkou hmotností polyuretanová izolace nijak nezatěžuje střešní konstrukci, využívá se při opravách stávajících střech, ale také při výstavbě nových moderních střech. Má výjimečné izolační schopnosti. Výhody tohoto účinného zateplení střechy poznáte na nízkých účtech za energie!
 • Technologií plošného nástřiku se za předepsaných podmínek vytváří bezespará, vodotěsná a zároveň tepelně izolační vrstva. Nástřik plynule přechází z horizontální na všechny navazující vertikální plochy – atiky, boky světlíků, komínky atd. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd.
Zateplení střechy Síla vrstvy pěn. izolace v mm Tepelný prostup U Alternativa – síla polystyrenu v mm
EKONOMY 30 mm – síla pěny U ≤ 0,80 Wm2K 60mm – alt. polystyren
STANDARD 50 mm – síla pěny U ≤ 0,48 Wm2K 100mm – alt. polysteren
PREMIUM 80 mm a více – síla pěny U ≤ 0,30 Wm2K 160mm – alt. polystyren

Certifikáty střešní pěnová izolace

Otevřít „Technický list“

Otevřít „Prohlášení o vlastnostech“

Otevřít “ SVT kod pro Nová zelená úsporám“

Výhody:

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • dokonalé zatěsnění tvarově složitých podkladů
 • schopnost difúze vodních par
 • plně pochůzí vrstva
 • zpevnění celé konstrukce
 • odstranění vnitřní kondenzace
 • snížení dilatací vlivem prohřátí v letních měsících

  

Možnosti použití tohoto zateplení (na poklad):

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového, pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Vlastnosti a technické parametry

Hustota v jádře 55 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λD) 0,022 W.m-1.K-1
Stalčitelnost (deformace) 250 kPa
Faktror difúzního odporu MU 70
Uzavřené buňky  min. 95%

Postup při aplikaci

 1. Pro správnou aplikaci PUR pěny na střešní plášť je samozřejmě důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny.
 2. Polyuretanová izolace se aplikuje nástřikem dvousložkové kapalné směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, kompaktní vrstvu s uzavřenou buněčnou strukturou.
 3. Polyuretanová pěna tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Po nástřiku izolační pěny na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je nutné aplikovat ochrannou vrstvu silikonu nebo jiného UV stabilizačního nátěru. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze bez problémů chodit.

BEZEŠVÝ

Nástřik polyuretanové pěny vytváří hladký izolovaný střešní systém. Střešní polyuretanový systém – systém beze spojů nebo švů, které často umožňují prosáknutí vody a prostup vzduchu střešní krytinou do stavební konstrukce. Ať už je střecha 10,00 metrů čtverečních, 100.000 m2 nebo větší, tento systém nikdy nevytváří „švy“.

ELIMINACE STOJATÉ VODY

Odstranění stojaté vody je možné přidáním zvýšené tloušťky polyuretanové střešní pěny v nízkých místech. Akumulace vody v jednotlivých oblastech zatěžuje stavební konstrukci střechy, tomuto pěnová izolace předchází – šetří vaši střechu!

NEJVYŠŠÍ „R“ HODNOTA

Nástřiková polyuretanová pěna má R-hodnota 2,5m2K/W při síle 50 mm, což poskytuje větší teplotní odolnost při menší potřebě materiálu než u jakékoli jiné izolace.

CHEMICKY STABILNÍ

Nástřik PUR pěny, musí být chráněn před slunečním zářením pomocí UV odolného polymerního nástřiku. Je bez zápachu, odolává útokům plísní, hub, nemá výživovou hodnotu pro hodavce.

ELIMINUJE VZNIKAJÍCÍ NETĚSNOSTI

Protože stříkané polyuretanové pěny při aplikaci absolutně přilnou k podkladu, jde o bezešvý systém, který je ideální pro kritické místa jako jsou parapetní zdi, atiky, střešní zařízení, včetně stavebních otvorů, trubek, komínů, vzduchotechnických zařízení, světlíků, a chladicích věží. Mnoho střešních netěsností je způsobeno neefektivním oplechováním – nástřik polyuretanové pěny řeší tento problém.