Dobrý den,

s časovým odsunem zasílám pár slov k hodnocení:

 

jednání:

– příjemné, odborné a informativní

– na první informativní schůzce předány podrobné informace k vlastnostem materiálu, způsobu a průběhu realizace nástřiku.

– všetečné dotazy zodpovězeny odborně a trpělivě

– odkazy na reference zákazníků dostupné na webu společnosti

– před podpisem smlouvy o provedení, sdílen návrh a výzva k revizi ze strany zákazníka. Firma neměla problém s akceptací navrhovaných úprav, vybraných bodů ve smlouvě.

 

realizace díla:

– organizovaná

– dílo realizováno pouze za dobrého počasí (operativně domluveno. Termíny dodrženy)

– aplikováno zabezpečení proti potřísnění oken a říms nástřikem

– průběh klidný, bez výrazného hluku, rychlý (pracovní den)

– po dokončení nástřiku, dílo předvedeno a předáno zákazníkovi

 

hodnocení nástřiku po 0.5roce:

– dešťová nadílka neprosakuje skrz střešní prostor do bytových jednotek

– sněhová nadílka v době tání odpovídá průběhu výše popsanému

– zatím nejsou zaznamenány známky opotřebení či narušení přírodními či mechanickými vlivy

 

shrnutí:

– Vaši společnost můžeme bez skrupulí a výtek doporučit

 

Na závěr, mnoho úspěšných projektů v roce 2019.

 

 

S pozdravem,

 

Ota Bonisch, Společenství vlastníků pro dům Dlouhá 1866/42, Nový Jičín

 

POZN. … ilustrační foto, nebylo foceno