• Při nástřiku pěnové izolace vzniká mikroprach, který sedá na veškerý povrch v prostoru. Je tedy vhodné zakrýt veškerá okna, stěny, dveře případně další předměty, které nesmí být potřísněny. Tyto přípravné práce jsme pro Vás schopni zajistit. Před nástřikem, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který s vámi řeší aplikaci vaší stavby. 
  • U novostaveb kde izolujeme strop nad sádrokartonem, se připravenost dotýká především přípravy rastrů pro sádrokarton. Pro plynulý nástřik bez zbytečného přerušování je ideální nemít připraven kompletní rastr. Pro perfektní nástřik  pěnové izolace spustí sádrokartonář pouze kotvy pro zavěšení sádrokartonu a po nástřiku pěnové izolace se rastr dokončí. Kotvy pro sádrokarton by měly být cca o 2 cm delší než je plánovaný nástřik.
  • Při nástřiku ploché střechy izolačními materiály, vznikají mikrokapénky, které poryvy větru odnášejí do blízkého okolí. Samozřejmě naše společnost pro aplikace vybírá dny, kdy vítr nefouká více než 5m/s.  Může ovšem dojít k poryvu větru, proto je nutné, aby se v blízkosti venkovního nástřiku nenacházely žádné auta.