Moderní zateplení  podkroví 

Stropem uniká až 30 % tepla – je to proto, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Pokud kvalitně nezateplíme strop, nemůžeme očekávat výrazné tepelné úspory. A to ani tehdy, když máme zateplená okna, fasádu, podlahy. Zateplení a izolace střechypodkroví je tedy jeden z hlavních aspektů při snížení tepelných ztrát v objektu.
Pokud při výběru zvolíte pěnovou izolaci vyřešíte nejen problém s únikem teplého vzduchu, ale i obráceně, zabráníte prohřívání prostoru v letních měsících.

Pro izolaci podkroví lze použít měkkou i polotvrdou pěnovou izolaci. Každá střecha je, ale jiná, náš technik vám  poradí, jaký typ pěny je vhodný pro váš typ střechy.

Příklady možného použití měkké pěnové izolace:

 

Zateplení podkroví PUR pěnou

Příklad zateplení podkroví PUR pěnou.

Nadkrokevní izolace PUR pěnou

Zateplení podkroví – střechy PUR pěnou z venkovní strany.

 

 

Výhody v porovnání s konvenčními izolacemi:

  • snížení nákladů na energie až o 50%;
  • zatepluje, utěsňuje nepropouští vzduch;
  • neusazuje se v mezerách a štěrbinách, ale dokonale je vyplňuje;
  • stářím se nesnižuje její kvalita, nesesedá, nedegraduje
  • zlepšuje akustické vlastnosti objektů; snižuje hlučnost v 10 cm až o 40 dcb
  • vytváří zdravé prostředí a snižuje výskyt alergických reakcí.
Zateplení podkroví, střechy Měkká pěn. izolace v mm Tepelný odpor R Polotvrdá pěn. izolace v mm
STANDARD 120 -180 mm Měkká pěna R ≤ 5 m2K/W 60 – 100 mm Polotvrdá pěna
NÍZKO ENERGETICKÝ 200 – 300 mm Měkká pěna R ≤ 8 m2K/W 110 – 170 mm Polotvrdá pěna
PASIV 320 mm a více Měkká pěna R ≤ 10 m2K/K 180mm a více Polotvrdá pěna

 

Příklady použití měkké pěnové izolace v praxi:

Realizace zateplení podkroví

Realizace izolace podkroví kombinací pěn.

Nadkrokevní izolace PUR pěnou

Zateplení střechy z venkovní strany

Izolace podkroví měkkou pěnou

Izolace a zateplení podkroví

zateplení a izolace PUR pěnou

Zateplení a izolace podkroví PUR pěnou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o měkké pěnové izolaci naleznete zde: